Promm İnşaat olarak "Sıfır İş Kazası" hedefimizi en temel değerimiz olarak kabul ediyoruz. İş Sağlığı ve güvenliği önceliklerinin iş önceliklerimize üstünlüğünü kabul ediyor, bu öncelikleri günlük rutin işlerimizin bir parçası olarak görüyoruz. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak üzere, tüm çalışanlarımız yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür.

Bu bağlamda;

> Şantiyelerimizdeki risklerle ilgili analizleri yapmayı ve bunlara uygun risk ve tehlike yönetim sistemleri uygulamayı,

> Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitimlerini vermeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,

> İşyeri ve eklentilerinde; çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini sağlamak için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü önlemi almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı,

> İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeron/yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,

> İşyerinde hizmet veren taşeron, yüklenici ve ziyaretçilerin de Promm'un koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,

> Global gelişimi gözönüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden öngörmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi ,

İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.TOP